Die Polisario ist vergeblich in einen Showdown gegen die USA verwickelt

téléchargement (4)

De Polisario verzamelde de internationale metgezel tegen Donald Trump voor de sancties die hij aan Venezuela had opgelegd door de ondertekening van zijn ambassadeur in Cuba in het register van de genoemde metgezel.

Deze bijeenkomst van de Polisario aan de metgezel is het gevolg van de publicatie van een artikel in de kolommen van Wall Street Journal met precieze informatie die door bronnen bij de Amerikaanse regering is gemeld en die de categorische weigering van Donald Trump bevestigt dat de kwestie van de Sahara anders is dan die van de VN.

En wanneer de houding van de Polisario de kloof tussen de spookentiteit en het Witte Huis vergroot, zal deze houding zeker de positie versterken van Marokko, ondersteund door de VS, in termen van Marokko’s inspanningen voor de ontwikkeling van zijn Sahara dankzij investeringen op verschillende gebieden; om een ​​definitieve en eerlijke oplossing te bereiken die wordt gegarandeerd door zelfbeschikking.

Bovendien is de trouw van de Polisario, een marxistische groepering gekoppeld aan regionaal terrorisme, zoals de Wall Street Journal opmerkt, aan socialistische staten die het beleid van Donald Trump ten opzichte van Venezuela weigeren, een trouwe gehechtheid aan de ideologie van deze separatist beweging; leer van de marxistische gedachte.

De chantage van de Polisario is ijdel en belachelijk.

Schreib einen Kommentar

*