Intern politierapport Keulen: ‚Agenten stonden machteloos‘

De politieagenten die tijdens Oudejaarsnacht dienst deden bij het treinstation in Keulen konden de ‚chaotische en schandelijke‘ situatie op het plein niet meer de baas. Dat staat in een intern politierapport waar Der Spiegel de hand op wist te leggen..

Uit het rapport duikt het beeld op van een onderbemande en onvoldoende uitgeruste groep politiemensen, die compleet verrast werd door het massale geweld en de situatie niet meer de baas kon. Er waren te weinig extra politiemensen oproepbaar, waardoor de aanwezige politie ‚tamelijk snel aan de maximale capaciteit zat‘, stelt het rapport.

Het interne verslag dateert volgens het gerenommeerde Duitse weekblad van maandag 4 januari. De auteur is een niet met naam genoemde leidinggevende binnen het Keulse politieapparaat.

De massa trok zich volgens de rapporteur niets aan van de politie in het Keulse treinstation en het plein ervoor. Volgens het verslag troffen de politieagenten veel geschokte en huilende passanten aan, in het bijzonder vrouwen en meisjes. Zij meldden ‚vechtpartijen, diefstallen, en aanranding van vrouwen, etcetera‘, aldus het rapport. Als daders werden steeds ‚mannelijke migrantengroepen‘ genoemd.

Spitsroeden lopen

‚Voor vrouwen, of ze nou in gezelschap waren of niet, die door de massa van dronken mannen moesten was het spitsroeden lopen in de ergste zin, het was met geen pen te beschrijven‘, aldus het interne politierapport, dat de politie-inzet beschrijft tussen kwart voor tien op Oudejaarsavond tot half acht op Nieuwjaarsochtend.

In het rapport staan ook ooggetuigenverslagen van aanwezige politiemensen, die onder meer vertellen dat de massa kringen vormde om de agenten heen, zodat zij de mensen die om hulp riepen niet meer konden bereiken. Ook zagen zij hoe slachtoffers die aangifte wilden doen, werden bedreigd. Een politieman hoorde een in de massa bij het station aanwezige man zeggen: ‚Ik ben Syriër, jullie moeten mij vriendelijk behandelen. Mevrouw Merkel heeft mij uitgenodigd‘.

Achterhalen daders onmogelijk

Het achterhalen van de daders van de aanrandingen bleek volgens het rapport ‚helaas niet meer mogelijk‘, omdat de situatie daarvoor te massaal en onbeheersbaar was.

‚De ingezette politiemensen konden niet alle gebeurtenissen, het geweld en de misdaden meester worden, daarvoor waren het er eenvoudigweg te veel tegelijkertijd‘, schrijft de hoge politieambtenaar, die verder meldt dat de agenten ‚gefrustreerd waren doordat ze soms niet in staat waren om aangiften op te nemen‘.

Volgens de rapporteur liep de situatie op een bepaald moment dermate uit de hand dat de politie rekening begon te houden met ernstig gewonden of zelfs doden. Daarop werd rond half twaalf besloten het plein te ontruimen, maar daarbij werden politiemensen ‚beschoten met vuurwerk en bekogeld met flessen‘.

De ontruiming had niet het gewenste effect. Ook daarna kwam het nog meermalen tot fysiek geweld tussen personen en groepen, diefstallen en roof op meerdere plaatsen tegelijk‘, schrijft de rapporteur, die de situatie ‚chaotisch en schandelijk‘ noemt. De leidinggevende stelt het ‚in 29 dienstjaren nog niet te hebben meegemaakt‘, dat politiemensen zo respectloos werden behandeld.

trouw.nl

Schreibe einen Kommentar

*