Mkb’ers: Rabobank zet ons onder druk

Rabobank laat ondernemers oude documenten ondertekenen, waarmee ze verklaren op de hoogte te zijn geweest van de werkwijze en risico’s van risicovolle beleggingsproducten. Hiermee wil de bank zich indekken tegen schadeclaims. Zo stelt Stichting Renteswapschadeclaim.

Bij de stichting hebben zich de afgelopen tijd zo’n veertig ondernemers gemeld die zijn benaderd om bijvoorbeeld ‚vinkjes‘ te plaatsen op documenten van soms wel 10 jaar oud. Deze krant is in het bezit van voorbeelden hiervan. De Rabobank laat in een reactie weten dat ‚het verzoek om oude formulieren in te vullen onderdeel kan uitmaken van het complementeren van dossiers‘.

Dreiging
Volgens een woordvoerder worden eventuele aanpassingen gedaan onder uitdrukkelijke vermelding van de actuele datum. Van het zetten van handtekeningen op oude documenten is geen sprake, stelt de bank. Sommige ondernemers verklaren onder druk te zijn gezet, onder dreiging van risico-opslagen en opzegging van lopende financieringen.

Complex
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de meldingen ontvangen en in behandeling genomen. Inhoudelijk wil de financiële waakhond niet reageren. Veel mkb’ers wisten ten tijde van het afsluiten van die contracten vaak niet wat renteswaps inhielden. Dit zijn complexe beleggingsproducten die bij een lening werden verkocht. Dat die producten ook negatief konden uitpakken, werd volgens de ondernemers vaak niet medegedeeld.

Compensatie
,,Nu wordt diezelfde ondernemers verzocht om nog te tekenen dat ze destijds bekend waren met de risico’s en dat ze goed waren voorgelicht. Dat is valsheid in geschrifte. En bovendien: wie tekent, verliest zijn recht op compensatie“, waarschuwt voorzitter Pieter Lijesen van Stichting Renteswapschadeclaim. Lijesen bestrijdt de lezing van Rabobank dat de actuele datum boven oude documenten wordt gezet. ,,Hun wordt louter gevraagd om oude documenten te paraferen.“

Nederlandse banken hebben tussen 2005 en 2008 zo’n 17.000 rente­swaps verkocht aan mkb’ers.

Een renteswap is een beleggingsproduct waarmee kan worden gespeculeerd op stijgende rente. Zodra de rente stijgt, wordt door de bank een bedrag aan de ondernemer betaald. Door het afsluiten van een rente­swap bij een variabele lening kan het renterisico worden afgedekt. Want: stijgt de variabele rente op de lening, dan wordt dat gecompenseerd door de rente die wordt ontvangen op de bij de lening afgesloten renteswap. Hierdoor kunnen rentestijgingen worden afgedekt. Voor veel ondernemers was het onduidelijk dat zij een beleggingsproduct hadden gekocht.

bndestem.nl

Schreibe einen Kommentar

*